گالری محصولات

المان تاج وسط قوس
مخصوص ابزار با پهنای تا 15 سانت
پلاک  لوکس ساختمانی
ستونکتخت 35  sf35
ستونکتخت 20
ستون نیم دایره سایزر35  sc35
S 40arc
ستون عرض40 ارک
ستون25 نیلوفر sc25
ستون 25 ابزار دار    sc_25_arc
ابزار ریسمان
پایه نرده کلاسیک
پایه ستون اوریال
45×45
مناسب ستون 40و45
نبشی مخفی
100×6×5×4
سرستون مدل کاخ
مناسب ستون سایز 35و40
المان وسط قوس
مناسب ابزار تا 15 سانت
براکت 50×25
براکت 50×35
سر ستون و پایه ستون  مدل آدینه
مناسب ستون 35 تا 45
دو قطعه جدا
سر ستون سه تکه
مناسب سر ستون و پایه ستون سایز 50
مجموعه سی تاج
بیش 100 مدل تاج
برای انتخاب مدلها مراجعه شود به قسمت دانلودها فایل اتوکد
ابزار جرز نگینی p22
پایه ستون مدل سلطانی
90×50
به سه قطعه مجزا ساخته و قابلیت جابجایی دارد
تاج کلاسیک بزرگ
550×105
بشکل پازل به هر سلیقه و اندازه قابل چیدن است
تاج کلاسیک کوچک
Sf-50  ستون تخت
نرده شهرزاد
نرده مدل شمس
نرده مدل فلورال فلت
فلورال 100×70
فلورال 150×50
مدل کاج 70×20
نرده  مدل مانلیا
نرده صراحی مدل پارسیس
نرده رایکا
نرده صراحی مدل مانلیا
پلاک
70×50
پلاک ساختمان
ست پلاک های ساختمان
QB